Έκσταση (Greek translation)

Μια περίεργη έκσταση με γεμίζει όταν οράματα δικά σου κάνουν την εμφάνιση τους και ύστερα δε μπορώ να διακρίνω πια τη πραγματικότητα από τη φαντασία Το δέρμα σου διάφανο και απαλό Η φωνή σου πιο γλυκιά και από το αηδόνι, σαν καλοκαιρινός άνεμος χαϊδεύει την ψυχή μου Τα μάτια σου πιο στοργικά από ότι θα […]

Read More Έκσταση (Greek translation)

Ekstase (German translation)

Eine seltsame Ekstase erfüllt mich, wenn Visionen von dir in meinen Fantasien auftauchen und ich kann dann die Realität nicht von der Fantasie unterscheiden Deine Haut durchsichtiger und weicher als jemals zuvor unter allen realen Umständen Deine Stimme süßer als eine Nachtigall, wie ein Sommerwind, der meine Seele anfasst Deine Augen fürsorglicher als ich sie […]

Read More Ekstase (German translation)

estasi (Italian translation)

Una strana estasi mi riempie quando visioni di te emergono nelle mie fantasie E poi non riesco a distinguere la realtà dalla fantasia La tua pelle più trasparente e levigata di quanto potrebbe essere in tutte le circostanze reali La tua voce più dolce di un usignolo, come un vento estivo che accarezza la mia […]

Read More estasi (Italian translation)

éxtasis (Spanish translation)

Un extraño éxtasis me llena cuando visiones tuyas emergen dentro de mis fantasías y luego no puedo distinguir la realidad de la fantasía Tu piel más transparente y suave de lo que podría ser en todas las circunstancias reales Tu voz más dulce que un ruiseñor, como viento de verano acariciando mi alma Tus ojos […]

Read More éxtasis (Spanish translation)

Ecstasy

A weird ecstasy fills me up when visions of you emerge inside my fantasies and I then fail to distinguish reality from fantasy Your skin more transparent and soft than it might ever be under all real circumstances Your voice sweeter than a nightingale, like summer wind caressing my soul Your eyes more caring than […]

Read More Ecstasy

Κρασί (Greek translation)

Lately I have entered a sort of deep-pression, but somehow I keep writing. Here the Greek translation of my latest poem with the title “Wine”. Κρασί, κρασί, κρασί, κρασί, κρασί, κρασί! – πόσες ακόμη φορές θα φωνάξω κρασί πριν συνειδητοποιήσω ότι όλα τα σώματα, που δεν συναντήθηκαν ποτέ τους έπρεπε να συναντηθούν και όλα τα […]

Read More Κρασί (Greek translation)

Wein (German translation)

Wein, Wein, Wein, Wein, Wein, Wein! – wie oft werde ich noch Wein schreien bevor ich merke, dass alle Körper, die sich nie getroffen haben, sich treffen sollten und alle Körper, die sich trafen, für ewig fallen werden. Wein, Wein, Wein, Wein und wieder Wein schreie ich während mein Herz für eine andere Dimension wegfliegt […]

Read More Wein (German translation)

Vino (italian translation)

Vino, vino, vino, vino, vino, vino! – quante volte griderò vino Prima che mi rendessi conto che tutti i corpi che non si sono mai incontrati erano destinati a incontrarsi e tutti i corpi trovati erano destinati a cadere. Vino, vino, vino, vino e ancora vino sto urlando mentre il mio cuore vola attraverso un’altra […]

Read More Vino (italian translation)

Vino (spanish translation)

A lot of deep-pressed this time of the year, I decided to wake up and translate my latest poem into Spanish. ¡Vino, vino, vino, vino, vino, vino! – cuantas veces mas voy a gritar vino antes de darme cuenta que todos los cuerpos, que nunca se conocieron estaban destinados a encontrarse y todos los cuerpos […]

Read More Vino (spanish translation)

Wine

Wine, wine, wine, wine, wine, wine! – how many more times I am going to scream wine before I realise that all the bodies, which never met were meant to meet and all the bodies who met were meant to fall. Wine, wine, wine, wine and wine again I scream as my heart flies away […]

Read More Wine