Για μία ημέρα

Θα ήθελα να ήμουν ένα πουλί για μία ημέρα. Θα ήθελα να είμαι ο τροχός ενός ποδηλάτου για μία ημέρα. Θα ήθελα να ήμουν ένα δέντρο για μία ημέρα. Θα ήθελα να ήμουν μια σκεπή για μία ημέρα. Θα ήθελα να είμαι το τραμ για μία ημέρα. Μακάρι να ήμουν ο ουρανός για μία ημέρα. […]

Read More Για μία ημέρα

Für einen Tag

Ich wünschte, ich könnte für einen Tag ein Vogel sein. Ich wünschte, ich könnte für einen Tag das Rad eines Fahrrads sein. Ich wünschte, ich könnte für einen Tag ein Baum sein. Ich wünschte, ich könnte für einen Tag ein Dach sein. Ich wünschte, ich könnte für einen Tag die Straßenbahn sein. Ich wünschte, ich […]

Read More Für einen Tag

Per un giorno

  Vorrei poter essere un uccello per un giorno. Vorrei poter essere la ruota di una bicicletta per un giorno. Vorrei poter essere un albero per un giorno. Vorrei poter essere un tetto per un giorno. Vorrei poter essere il tram per un giorno. Vorrei poter essere il cielo per un giorno. Vorrei poter essere […]

Read More Per un giorno

For one day

I wish I could be a bird for one day. I wish I could be the wheel of a bicycle for one day. I wish I could be a tree for one day. I wish I could be a rooftop for one day. I wish I could be the tram for one day. I wish […]

Read More For one day

Acrobat of divisions

From one edge to the other, at the crossing of the bridge you would see at your left like golden curls from the sun above the water in multiple jumps without any predetermined rhythm. To the right you would turn your gaze to look you would see more water, which the rock cleverly separates in […]

Read More Acrobat of divisions