Έκσταση (Greek translation)

Μια περίεργη έκσταση με γεμίζει όταν οράματα δικά σου κάνουν την εμφάνιση τους και ύστερα δε μπορώ να διακρίνω πια τη πραγματικότητα από τη φαντασία Το δέρμα σου διάφανο και απαλό Η φωνή σου πιο γλυκιά και από το αηδόνι, σαν καλοκαιρινός άνεμος χαϊδεύει την ψυχή μου Τα μάτια σου πιο στοργικά από ότι θα […]

Read More Έκσταση (Greek translation)

Ekstase (German translation)

Eine seltsame Ekstase erfüllt mich, wenn Visionen von dir in meinen Fantasien auftauchen und ich kann dann die Realität nicht von der Fantasie unterscheiden Deine Haut durchsichtiger und weicher als jemals zuvor unter allen realen Umständen Deine Stimme süßer als eine Nachtigall, wie ein Sommerwind, der meine Seele anfasst Deine Augen fürsorglicher als ich sie […]

Read More Ekstase (German translation)

estasi (Italian translation)

Una strana estasi mi riempie quando visioni di te emergono nelle mie fantasie E poi non riesco a distinguere la realtà dalla fantasia La tua pelle più trasparente e levigata di quanto potrebbe essere in tutte le circostanze reali La tua voce più dolce di un usignolo, come un vento estivo che accarezza la mia […]

Read More estasi (Italian translation)

éxtasis (Spanish translation)

Un extraño éxtasis me llena cuando visiones tuyas emergen dentro de mis fantasías y luego no puedo distinguir la realidad de la fantasía Tu piel más transparente y suave de lo que podría ser en todas las circunstancias reales Tu voz más dulce que un ruiseñor, como viento de verano acariciando mi alma Tus ojos […]

Read More éxtasis (Spanish translation)

Ecstasy

A weird ecstasy fills me up when visions of you emerge inside my fantasies and I then fail to distinguish reality from fantasy Your skin more transparent and soft than it might ever be under all real circumstances Your voice sweeter than a nightingale, like summer wind caressing my soul Your eyes more caring than […]

Read More Ecstasy

Maybachufer (German translation)

Eine alte Geschichte aus meinem Leben in Berlin. Das Original wurde in Griechisch geschrieben, aber ich habe beschlossen, den Text auch ins Deutsche zu übersetzen. Am Fluss… irgendwo am Ufer dieses Flusses mit dem Namen Maybachufer… Wasserstreifen in jeder Größe: kurz, lang, dick und dünn … Menschen mit hängenden Beinen. Büsche, die stolz überall an […]

Read More Maybachufer (German translation)

Maybachufer (Italian translation)

Una storia dei vecchi tempi della mia vita a Berlino. L’originale era scritto in greco, ma ho deciso di tradurre anche il testo in italiano. Nel fiume… da qualche parte sulle rive di quel fiume con il nome Maybachufer… strisce d’acqua di tutte le dimensioni: corte, lunghe, spesse o sottili… Persone con gambe penzoloni. I […]

Read More Maybachufer (Italian translation)

Maybachufer (Spanish translation)

Una historia de los viejos tiempos de mi vida en Berlín. El original estaba escrito en griego, pero decidí traducir el texto también al español. En el río… en algún lugar a orillas de ese río con el nombre Maybachufer… franjas de agua de todos los tamaños: cortas, largas, gruesas o delgadas… Personas con piernas […]

Read More Maybachufer (Spanish translation)

Maybachufer (English translation)

A rather old story from my lifetime in Berlin. The original was written in Greek, but I decided to translate the text into English also. At the river… somewhere on the banks of that river with the name Maybachufer… stripes of water in every size: short, long, thick or thin … People with hanging legs. […]

Read More Maybachufer (English translation)

Μάιμπαχουφερ

A rather old story from my lifetime in Berlin. The original was written in Greek, but at some point there will be a translation into English. Μία παλιά ιστορία από τις ημέρες της ζωής μου στο Βερολίνο. Στο ποτάμι, κάπου στις όχθες του Μάιμπαχούφερ (το υδάτινο στοιχείο μέσα στη πόλη)· λωρίδες υδάτινες, κοντές, μακριές, παχιές, […]

Read More Μάιμπαχουφερ