Κρασί (Greek translation)

Lately I have entered a sort of deep-pression, but somehow I keep writing. Here the Greek translation of my latest poem with the title “Wine”. Κρασί, κρασί, κρασί, κρασί, κρασί, κρασί! – πόσες ακόμη φορές θα φωνάξω κρασί πριν συνειδητοποιήσω ότι όλα τα σώματα, που δεν συναντήθηκαν ποτέ τους έπρεπε να συναντηθούν και όλα τα […]

Read More Κρασί (Greek translation)

Wein (German translation)

Wein, Wein, Wein, Wein, Wein, Wein! – wie oft werde ich noch Wein schreien bevor ich merke, dass alle Körper, die sich nie getroffen haben, sich treffen sollten und alle Körper, die sich trafen, für ewig fallen werden. Wein, Wein, Wein, Wein und wieder Wein schreie ich während mein Herz für eine andere Dimension wegfliegt […]

Read More Wein (German translation)

Vino (Spanish translation)

¡Vino, vino, vino, vino, vino, vino! – cuantas veces mas voy a gritar vino antes de darme cuenta que todos los cuerpos, que nunca se conocieron estaban destinados a encontrarse y todos los cuerpos que se encontraron estaban destinados a caer. Vino, vino, vino, vino y vino de nuevo grito mientras mi corazón vuela por […]

Read More Vino (Spanish translation)

Wine

Wine, wine, wine, wine, wine, wine! – how many more times I am going to scream wine before I realise that all the bodies, which never met were meant to meet and all the bodies who met were meant to fall. Wine, wine, wine, wine and wine again I scream as my heart flies away […]

Read More Wine

Οι τελευταιες ώρες

Preparing the greek edition of my recently in November published anthology is fascinating. I just translated a poem from English into Greek. Το μόνο που ήθελα να πω είναι αυτό ότι δηλαδή μην περιμένεις το θάνατο να σε βρει με τον τρόπο που φανταζόσουν ότι θα σε βρει ακόμα και όταν φλερτάρεις με τις τελευταίες […]

Read More Οι τελευταιες ώρες

The last hours

All I wanted to say is that do not wait for death finding you the way you were imagining it would find you even when flirting with the last hours everything will spin the way it was spinning before without any tragedy, without any changes. Now the children are playing, screaming for that flying object […]

Read More The last hours

Las ultimas horas

Tenía una cosa que decir que no esperes que la muerte te encuentre de la forma en que te lo imaginabas incluso al coquetear con las últimas horas todo girará como giraba antes sin ninguna tragedia, sin ningún cambio. Ahora los niños están jugando, gritando por ese objeto volador quien va a atraparlo primero! Y […]

Read More Las ultimas horas