Κρασί (Greek translation)

Lately I have entered a sort of deep-pression, but somehow I keep writing. Here the Greek translation of my latest poem with the title “Wine”. Κρασί, κρασί, κρασί, κρασί, κρασί, κρασί! – πόσες ακόμη φορές θα φωνάξω κρασί πριν συνειδητοποιήσω ότι όλα τα σώματα, που δεν συναντήθηκαν ποτέ τους έπρεπε να συναντηθούν και όλα τα […]

Read More Κρασί (Greek translation)

Wein (German translation)

Wein, Wein, Wein, Wein, Wein, Wein! – wie oft werde ich noch Wein schreien bevor ich merke, dass alle Körper, die sich nie getroffen haben, sich treffen sollten und alle Körper, die sich trafen, für ewig fallen werden. Wein, Wein, Wein, Wein und wieder Wein schreie ich während mein Herz für eine andere Dimension wegfliegt […]

Read More Wein (German translation)

Vino (spanish translation)

A lot of deep-pressed this time of the year, I decided to wake up and translate my latest poem into Spanish. ¡Vino, vino, vino, vino, vino, vino! – cuantas veces mas voy a gritar vino antes de darme cuenta que todos los cuerpos, que nunca se conocieron estaban destinados a encontrarse y todos los cuerpos […]

Read More Vino (spanish translation)

Wine

Wine, wine, wine, wine, wine, wine! – how many more times I am going to scream wine before I realise that all the bodies, which never met were meant to meet and all the bodies who met were meant to fall. Wine, wine, wine, wine and wine again I scream as my heart flies away […]

Read More Wine

Feuerblume (German translation)

Hat jemand jemals eine Feuerblume auf dem Meeresgrund gesehen? Sie breitet ihre rot-orangefarbenen Blütenblätter über den gesamten Meeresboden aus und gibt Wärme im unerträglichen Gewicht der Feuchtigkeit. Wie der Kontrast von Wasser und Feuer auf einmal so gut zusammenpasst, gleichzeitig aber wütend auf einander sind, dass eine Art Elektrizität in dem Raum wächst. Nichts sieht […]

Read More Feuerblume (German translation)

Λουλούδι της φωτιάς (Greek translation)

Έχεις δει ποτέ σου ένα λουλούδι της φωτιάς μέσα στο βυθό της θάλασσας να απλώνει τα κόκκινα και πορτοκαλί πέταλα του σε ολόκληρο το βυθό δίνοντας θερμότητα στο βάρος της υγρασίας και την αντίθεση του νερού και της φωτιάς άξαφνα να ταιριάζει τόσο καλά, συνάμα όμως να ενοχλείτε το ένα από το άλλο κιόλας. Τότε […]

Read More Λουλούδι της φωτιάς (Greek translation)

Fiore di fuoco (italian translation)

Hai mai visto un fiore di fuoco in fondo al mare diffondendo i suoi petali rossi e arancioni su tutto il fondo del mare dando calore nel peso dell’umidità e come il contrasto di acqua e fuoco potrebbe corrispondere così bene, allo stesso tempo essere infastiditi l’uno dall’altro che una specie di elettricità cresce all’interno […]

Read More Fiore di fuoco (italian translation)
Featured

Fire flower

You ever seen a fire flower in the bottom of the sea spreading its red-orange petals all over the sea bed giving warmth inside the weight of humidity and how the contrast of water and fire could match so good, at the same time being so annoyed by each other that a sort of electricity […]

Read More Fire flower

Ανθρωπάκο

Some months ago I wrote a poem with the tittle “Letter to a Lover/Traces of a Soul”, if I remember well. I changed a bit the tittle in the greek version, but here it is. The greek translation. Ορκίζομαι στο σύμπαν και σε όλη την υπέροχη ύπαρξή του, σε όλους τους πλανήτες και όλα τα […]

Read More Ανθρωπάκο